تأسيس انجمن علوم و فناوري بسته بندي ايران

انجمن علوم و فناوري بسته بندي ايران در راستاي رفع مشكلات و نارسايي‌هاي فعلي صنعت بسته‌بندي توسط مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي دانشگاه جامع امام حسين (ع) تأسيس شده است. لذا از كليه دانش پژوهان و صنعتگران درخواست مي شود جهت عضويت و اطلاع از آخرين اخبار حوزه صنعت بسته بندي به آدرس زير مراجعه نمايند:

http://ispst-pack.ir/