توانمندی های کمیته مدیریت پروژه و مهندسی ارزش

 • اجراي مهندسي ارزش در پروژه هاي صنعتي، عمراني، نفت و گاز، خدماتي و نرم افزاري(VE-VECP)
 • مشاوره در زمينه پيگيري اجرا و مميزي مطالعات مهندسي ارزش
 • شناسايي، دسته بندي و تحليل مشكلات سازماني(عارضه يابي)
 • كادرسازي و فرهنگسازي مهندسي ارزش در سازمان
 • تدوين دستورالعمل اجراي مهندسي ارزش در سازمان­ها
 • طراحي و پياده سازي سيستم مديريت ريسك پروژه
 • مديريت ريسك پروژه ها با استفاده از متدولوژي M-O-R
 • طراحي، پياده سازي و راهبري سيستم جامع مديريت پروژه بر مبناي استانداردهاي موسسات معتبر و شناخته شده جهاني(PMI,IPMA,OGC)
 • مستندسازي پروژه با رويكرد مبتني بر راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه PMBOK
 • ارائه خدمات مشاوره در راستاي تشكيل دفتر مديريت پروژه (PMO) در سازمان هاي پروژه محور
 • طراحي، پياده سازي و راهبري سيستم مديريت دانش در پروژه ها
 • مشاوره و پياده سازي اصول مديريت طرح و پورتفوليو
 • طراحي و پياده سازي سيستم مديريت هزينه هاي پروژه
 • به كارگيري اصول مديريت ارزش كسب شده(EVM) در مديريت پروژه / سازمان
 • ارزيابي سيستم مديريت پروژه سازمان بر اساس استانداردOPM3
 • ارائه خدمات برنامه ريزي و كنترل پروژه
 • طراحي نقشه راه سازمان ها در پياده سازي مهندسي ارزش

  رديف

  عنوان پروژه

  كارفرما

  1

  طراحي نظامنامه

  ايران خودرو

  2

  طراحي نظامنامه

  شهرداري منطقه 20

  3

  طراحي نظامنامه

  شهرداري كرج

  4

  طراحي نظامنامه

  فولاد مباركه نظامنامه

  5

  طراحي نظامنامه

  معاونت صنعت و معدن قرارگاه خاتم الانبيا(ص)

  6

  طراحي نظامنامه

  آستان قدس رضوي