توانمندی های کمیته نگهداری و تعمیرات

  • كميته به منظور توسعه و ترويج دانش نت از جمله:
  • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي مكانيزه نت (CMMS)
  • ايجاد سيستمهاي مراقبت وضعيت (Condition Monitoring)
  • طراحي مدلهاي هوشمند و تجزيه و تحليل در زمينه نت
  • آموزش‌وتوسعه فرهنگ نت به منظور دستيابي به نت بهره‌ور و جامع (TPM)
  • همچنين فعاليت در بخش‌هاي تكنيكي نت از جمله طراحي صنعتي مراكز تعميرات اساسي (DL) و نرم بازسازي تجهيزات و تدوين دستورالعمل‌هاي نگهداري و تعميرات تجهيزات به صورت ترجمه و تأليف تهيه و تدوين جزوات آموزش و آموزش مجازي به صورت صوتي و تصويري، توانمند مي‌باشد. اهم فعاليتهاي اين كميته در جهت ارتقاء سطح كيفي نت تجهيزات، كاهش هزينه‌ها، افزايش قابليت اطمينان و دسترسي اقلام مي‌باشد.