توانمندی های کمیته سیستم های یکپارچه

 • مشاوره و اجراي پروژه هاي مديريت دانش
 • معماري، تحليل و طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي
 • برنامه‌ريزي و مديريت راهبردي سازمان‌هاي لجستيكي
 • مطالعات امكان‌سنجي پروژه‌ها و طرح‌ها
 • تدوين معماري سازماني سازمان‌هاي لجستيكي
 • طراحي و پياده سازي سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS)
 • مهندسي مجدد فرآيندها(BPR)
 • تهيه طرح امكان‌سنجي ERP در سازمان‌ها
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي يكپارچه اطلاعاتي در حوزه هاي مختلف
 • مشاوره در زمينه روش‌هاي مديريت و كنترل پروژه‌هاي سيستمي
 • مشاوره در زمينه توسعه فن‌آوري اطلاعات در سازمان ها
 • مشاوره و اجراي برنامه‌هاي مرتبط با كنترل و مديريت پروژه
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي آموزش مجازي
 • شبيه‌سازي سيستم‌هاي لجستيكي
 • طراحي و برگزاري دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي تخصصي در زمينه مديريت زنجيره تأمين و سيستم‌هاي يكپارچه
 • طراحي و پياده‌سازي سيستم‌هاي جامع لجستيكي
 • اصلاح و بهبود سيستم‌هاي لجستيكي