کتابخانه

ساعت كار كتابخانه و نمايشگاه مركز: همه روزه به جز روزهاي پنج شنبه و جمعه از ساعت 7صبح الي 16 آماده ارائه خدمت
مي باشد.  تلفن: 88090087