زمینه های همکاری

استاد / پژوهشگر محترم

با سلام

با احترام، به اطلاع مي­رساندمركز مطالعات و پژوهش­هاي لجستيكي كه با هدف نهادينه نمودن تحقيقات و مطالعات در حوزه لجستيك و زنجيره تأمين و توسعه دانش و فناوري­هاي اين حوزه تأسيس شده است، سعي نموده بسترهاي لازم جهت ارائه آخرين اطلاعات، دستاوردها، مطالعات و پژوهش­هاي حوزه لجستيك و زنجيره تأمين را در كشور فراهم نمايد. لذا از كليه اساتيد، خبرگان و پژوهشگران دعوت مي شود در صورت تمايل به همكاري آموزشي و پژوهشي با اين مركز، فرم هاي پيوست را تكميل نموده و به پست الكترونيكي زير ارسال نماييد.

قبلا از همكاري شما كمال تشكر را داريم.

 

مديريت برنامه ريزي و توسعه

مركز مطالعات و پژوهش ­هاي لجستيكي