ارتباط با ما

 شماره تلفن، فكس و آدرس مركز

شماره تلفن: 88091886-88091077-88094733

فكس: 88086777

آدرس: شهرك قدس، ميدان صنعت، خيابان هرمزان، خيابان پيروزان جنوبي، نبش خيابان پنجم، ساختمان مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي

صندوق پستي: 6389-19395

كدپستي: 1466641167

پست الكترونيك: lsrc@ihu.ac.ir