درباره مرکز

مركز مطالعات و پژوهش هاي لجستيكي دانشگاه جامع امام حسين (ع) در راستاي نيازمندي هاي مطالعاتي و پژوهشي لجستيك سپاه در سال 1377 تأسيس گرديد. اين مركز  با دارا بودن توانايي هاي قوي علمي و تجربي به عنوان يكي از مراكز پژوهشي كشور با اجراي پروژه هاي متنوعي در زمينه هاي مختلف علمي لجستيك نظير برآورد، تأمين، اعم از خريد يا توليد، نگهداري، توزيع، حمل و نقل و نگهداري و تعميرات به عنوان يكي از مراكز علمي تحقيقاتي كشور شناخته شده است. اين مركز آمادگي دارد با بهره گيري از كادر مجرب پژوهشي اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور و كارشناسان با تجربه در امور لجستيك در زمينه هاي مطالعه، تحقيق و اجراي پروژه هاي مختلف فني و سيستمي در زمينه كاركردهاي لجستيكي به ويژه در زمينه هاي طراحي و پياده سازي سيستم هاي يكپارچه لجستيكي و سيستم هاي اطلاعاتي – سيستم هاي نگهداري و تعميرات – سيستم هاي كنترل و مديريت موجودي – ارزيابي مالي و اقتصادي پروژه ها – برنامه ريزي و كنترل توليد و فرآيند – كنترل پروژه هاي صنعتي و غيرصنعتي – سيستم هاي حمل و نقل – سيستم هاي برآورد، تأمين و توزيع، كدينگ اقلام، طراحي شيوه هاي پيشرفته، بسته بندي و نگهداري اقلام و تدوين روش ها و دستورالعمل هاي مربوطه – طراحي و بهبود سيستم هاي ايمني و استقرار تجهيزات و كالا – اتوماسيون صنعتي – چاپ كتب و نشريه هاي لجستيكي – ارائه خدمات علمي، اطلاع رساني و خدمات رايانه اي و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت علمي كاربردي و سمينارهاي تخصصي با سازمان ها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي كشور همكاري مي كند.

از آخرين افتخاراتي كه اين مركز در سال جاري كسب نموده است مي توان به كسب تنديس طلاي اولين دوره جايزه ملي لجستيك كه در پنجمين كنفرانس ملي و سومين كنفرانس بين المللي لجستيك و زنجيره تأمين در 26 و 27 آذرماه سال 1391 در سالن همايش­هاي برج ميلاد برگزار شد، اشاره كرد.